משרות

רכז/ת גבייה, תאום ובקרה בשווקים העירוניים לחברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

רכז/ת גבייה, תאום ובקרה בשווקים העירוניים לחברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

08/09/2019
מספר משרה: 
3660
מועצה/אזור: 
חברה: 
יעדים- החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע
תחום: 
אדמיניסטרציה
הנה"ח וכספים
תאור תפקיד: 

תיאור החברה:
החברה הינה חברת בת של עיריית באר שבע ומהווה זרוע ביצועית וניהולית שלה בתחומי הפיתוח העסקי בעיר ובכלל זה: -
ניהול אזורי התעשייה, ניהול השווקים העירוניים, יזמות עסקית, קידום פארק ההיי טק ועוד. -
תיאור התפקיד:
• ביצוע גבייה מסוחרי השוק העירוני, לרבות: רישום חשבונאי בתוכנת הנה"ח, תוכנת גבייה עירונית, גיול דוחות ועוד.
• קבלת קהל ומענה אנושי לסוחרי השוק.
• ניהול ובקרת תהליכי גבייה מול הסוחרים ומול משרד עו"ד.
• עבודות אדמיניסטרציה וניהול משרד שוטפות עבור מחלקת השווקים העירוניים ואגף הכספים )כתיבת
פרוטוקולים, סיכומי ישיבות, ניהול יומן, מענה טלפוני, תיוקים, ביצוע פעילות מעקב ובקרת משימות(.
• הפקת דוחות תקופתיים ועל פי דרישה בתחומי האחריות המפורטים במסגרת תיאור התפקיד.
• כל מטלה נוספת שתידרש מאת הממונה הישיר באגף הכספים.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

מועמד/ת שימצא מתאימ/ה למלא המשרה המוכרזת אפשר שיידרש לעבור מבחני התאמה.
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
בקשות להשתתף במכרז בצירוף תעודות ואישורים המעידים על עמידה בתנאי המכרז המפורטים לעיל, תיאור תולדות חיים, ניסיון והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה עם ציון מספר המכרז על גביה למשרדי חברת יעדים החברה העירונית לפיתוח - עסקי בבאר שבע בע"מ ברחוב בן צבי - 4 באר שבע. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון - בוועדת הבוחנים.
הגשה: עד ליום חמישי, 19/09/2019 , י"ט באלול תשע"ט , עד השעה 12:00 למשרדי חברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח
עסקי באר שבע בע"מ ברח' בן צבי - 4 באר שבע. -
מעטפה שתגיע מאוחר יותר ממועד זה תיפסל. האחריות על הגעת מעטפת המכרז במועדה חלה על שולח ההצעה.

השכלה נדרשת: 
תיכונית
היקף המשרה: 
משרה מלאה
קבצים מצורפים: 

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.