משרות

קצין/ת בטיחות בתעבורה במועצה האזורית שער הנגב

קצין/ת בטיחות בתעבורה במועצה האזורית שער הנגב

15/07/2019
מספר משרה: 
3469
מועצה/אזור: 
חברה: 
מועצה אזורית שער הנגב
תחום: 
שמירה / אבטחה / בטיחות
תחבורה / רכב / מכונאות
תאור תפקיד: 

כללי: שמירה על בטיחות, תקינות ותחזוקה של צי כלי הרכב, פיקוח על כשירות הנוהגים והטמעת נושא
הבטיחות בנהיגה ברשות:
1.1פיקוח על הבטיחות ותחזוקה של כלי הרכב של המועצה.
1.2פיקוח ובקרה על נהגים, המועסקים על ידי המועצה או הנוהגים ברכביה.
1.3טיפול במכשירי טכוגרף של רכבי המועצה כמתחייב על פי הוראות הדין הקיים והנהלים.
1.4פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע בידי קבלני המשנה.
1.5פיקוח על עמידה בכללי הבטיחות של נהגים וכלי רכב המעבירים חומרים מסוכנים.
1.6טיפול בירוקרטי ותחזוקתי בכלי רכב של המועצה המעורבים בתאונות דרכים.
1.7ביצוע פעולות לקידום נושא הבטיחות בנהיגה במועצה.
1.8כל נושא אחר אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

כפיפות ארגונית: מנכ"לית המועצה.

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:
1. עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
2. ניידות במסגרת העבודה.
3. אחריות לחיי אדם.
4. עבודה בחירום.

מסגרת העבודה:
היקף משרה: 100% משרה. 6 ימי עבודה בשבוע.
מתח דרגות: דרוג מנהלי 8-10
איוש: מיידי
תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות משמעותית.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

1. השכלה ודרישות מקצועיות:
1.112 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.
1.2סיים בהצלחה קורס קציני בטיחות בתעבורה וברשותו תעודת הסמכה כקצין בטיחות.
1.3תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד התמ"ת.
1.4רישיון דרגה D .
1.5בהתאם לאמור בתקנה 512 ( 1 ) לתקנות התעבורה, על קצין בטיחות בתעבורה לעמוד בהצלחה
במבחן אישיות.
2. ניסיון מקצועי: נדרש ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות כקצין בטיחות, ושל שלוש שנים רצופות
באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות.
3. ניסיון ניהולי: נדרש ניסיון בניהול של לפחות 5 עובדים, כאשר על תקופת הניהול להיות בת שנתיים
לפחות.
4. דרישות נוספות:
4.1. שפות: עברית ברמה גבוהה.
4.2. יישומי המחשב: היכרות עם יישומי office .
4.3. רישום פלילי – היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15 ב לתקנות התעבורה,
תשכ"א- 1961 .

כישורים אישיים נדרשים:
אמינות ומהימנות אישית, יכולת קבלת החלטות, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 28.07.19 בשעה 12:00
לידי כוכי פנקר בבניין המועצה או בדוא"ל: drushim@sng.org.il
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ואישורים המעידים על ניסיון,
את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או באתר המועצה תחת דרושים.
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן
התאמה מקצועי.

השכלה נדרשת: 
תיכונית
היקף המשרה: 
משרה מלאה

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.