מעברים נגב-צפוני

שופכים אור על תלושי השכר

שופכים אור על תלושי השכר

עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים

בואו נשפוך קצת אור על החידה עליה רבים מאיתנו מתקשים לענות, וחלקנו אפילו פוחדים ענבר ברקוביץלנסות... תלוש השכר!!!

כן, זה כסף שלנו, עבדנו קשה בשבילו, אבל, לא תמיד אנו יודעים ומבינים מהו מבנה השכר החודשי שלנו, כמה מסים אנו משלמים, כמה המעסיק ואנחנו מפרישים לקרנות פנסיה וכיצד מחושבת משכורת הנטו שלנו. הפעם נסקור את תלוש השכר שלנו (או לפחות את מרכיביו העיקריים).

אז... הכינו כוס משקה חם, אולי גם עוגייה קטנה וקחו ליד את תלוש השכר שלכם ובואו נתחיל לחקור.

תשלום השכר לעובדים שכירים במשק מעוגן בחוק הגנת השכר משנת 1958. החוק קובע גם את דרך התשלום לעובד, המועד האחרון לתשלום השכר, מתי מדובר בהלנת שכר, מתן קצבאות, ניכויים וכדומה.

בפברואר 2009 תוקן החוק והסדיר מחדש את מבנה תלוש השכר לעובדים. חשוב להבין ולהכיר את תלוש השכר, וזה גם אפשרי!

נתונים אישיים: הנתונים האישיים המוצגים בתלוש כוללים:

◄ מספר זהות

◄ מצב משפחתי (נקודת אור: עדכון סטטוס משפחתי חשוב לצורך חישוב מס הכנסה ונקודות זיכוי)

◄ גיל הילדים

◄ אם העובד נשוי/ידוע בציבור, האם בן/בת זוגו עובד או לא

◄ שם קופת חולים

◄ ארגון עובדים נתוני העסקה: הסכם העסקה של העובד קובע גם את שכרו בהתאם לוותק, לדרגה,היקף המשרה ועוד.

במשבצת זו בתלוש כוללים את הנתונים הבאים:

◄ התחלת עבודה

◄ אחוז המשרה

◄ מעמד

◄ דרוג ודרגה

◄ קוד מס וסיווג העובד לצורך תשלום ביטוח לאומי ומס הכנסה.

פירוט התשלומים:

כל התשלומים ששולמו לעובד. המשבצת מורכבת ממספר עמודות והן: סמל התשלום, תיאורו המלא, תעריף, אחוז, כמות והסכום לתשלום.

פירוט התשלומים בכל עמודה כולל את הרכיבים העיקריים הבאים: משכורת, ותק, דירוג, שעות נוספות, טלפון, נסיעות.

הרשימה עשויה להשתנות בהתאם למקום העבודה, סוג התפקיד, הסכמים קיבוציים שמשפיעים על מבנה שכר הבסיס ועוד.

אם נכנסתם לעבוד במקום שהעבודה בו חוסה תחת הסכם קיבוצי כלשהו, חשוב לשים לב שהנכם מקבלים את הזכויות המגיעות לכם תחת הסכם זה. בקצה השמאלי התחתון של המשבצת מוצג סה"כ התשלומים.

זקיפות שכר: כאן מוצג השווי לצורך מס של הטבות שניתנו לעובד בשווי כספי, כגון: ארוחות, רכב צמוד, טלפון סלולרי, הפרשות המעביד לקופת גמל וביטוח לאומי. הסכום המצטבר במשבצת זו יוצג בעמודה "למס בלבד".

מס הכנסה למשל דורש תשלום מס על שווי ההטבה שניתנה לעובד. סכום השווי נזקף כתוספת לברוטו לצורך חישוב מס בלבד.

תעריפים: במשבצת זו מודפסים תעריפים אחדים, כגון: תעריף יום, תעריף שעה ותעריף נסיעות. לכל תעריף מודפסים תיאור התעריף וערכו וזאת בהתאם למקובל במקום העבודה. ניכויים: בקטגוריה זו בתלוש השכר מפורטים סכומים המנוכים משכר העובד שנובעים משני מקורות סמכות עיקריים: ניכויים ע"פ חוק הם הניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות והפרשות לקרן פנסיה ע"פ חוק. לעומתם, ניכויים לפי המוסכם בהסכם הקיבוצי או בחוזה האישי, כמו עבור דמי חבר בארגון, מס ארגון וקנסות שהוטלו כחוק. בכל חברה או מפעל שיש בהם ועד עובדים מציג תלוש השכר גם את הסכום שנוכה משכר העובד לקופת הוועד וזאת לפי הסכמים מאושרים.

ניכויים והפרשות לקופות גמל: בחודש ינואר 2008 פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הידוע בכינויו "חוק פנסיה חובה". הצו הגדיר את חבות המעביד להפריש את חלקו לטובת קרן פנסיה או קופת גמל לפי בחירת העובד, כך שעם פרישתו לגמלאות בגיל 67 יקבל קצבה למחייתו. נכון להיום (משנת 2014) סך ההפרשה משכר העובד היא 17.5%, כאשר 5.5% מתוכה מופרשים ע"ח העובד ו- 12% הנותרים ע"ח המעסיק (מהם 6% לתגמולים ו 6% לפיצויים).

על יסוד צו זה והחוק להגנת השכר מוצגים בתלוש בטבלת הניכויים וההפרשות כל הנתונים המזהים את קרן הפנסיה וסכומי הניכוי כמתחייב בחוק:

◄ שם הקופה

◄ מספר החשבון בקופת הגמל או הפנסיה

◄ סכום בסיס: גובה השכר של העובד שעל פיו מחשבים את סכום ההפקדה לפי האחוזים שנקבעו בחוק

◄ הפרשת מעסיק: הסכום הכספי שהעביר המעביד לקופת הפנסיה לפי האחוז שנקבע

◄ סכום הניכוי: הסכום שנוכה מהעובד

ניכויי התחייבות: במשבצת זו נכללים ניכויים שהעובד נתן הסכמתו שינוכו מתלוש השכר והם כוללים למשל: תשלומים לרשות המקומית, לביטוחי בריאות פרטיים, להחזרי הלוואות וגם תשלומים עבור רכישת שירותים ומוצרים וניתן לשלם עבורם באמצעות תלוש השכר. נתונים מצטברים של קופות גמל וקרן השתלמות: במשבצת זו מפורטים הסכומים המצטברים שנוכו מתחילת השנה על ידי העובד והמעביד לטובת הפרשות לקרן השתלמות שהוסכם עליה בחוזה העסקה וגם לקופת גמל כמתחייב מחוק הפנסיה.

היעדרויות: כל עובד זכאי למכסת ימי מחלה וחופשה שמספרם תלוי בהסכם אישי או קיבוצי. משבצת זו מורכבת ממספר עמודות המתייחסות בנפרד לדיווחים על החופשה והמחלה ואלו הן: מכסה שנתית, יתרה קודמת שנצברה לזכותו, זיכוי החודש, ניצול החודש, זיכוי מצטבר, ניצול מצטבר וסך היתרה החדשה לאחר הקיזוזים.

פרטי חשבון הבנק: במשבצת זו מוצגים פרטי חשבון הבנק (שם הבנק, מספר סניף ומספר חשבון של העובד) אליו יועבר הנטו לתשלום לאחר כל הניכויים.

ריכוז נתונים בתלוש זה: כאן מוצג ריכוז כל הנתונים המסכמים את התשלומים והניכויים להלן:

◄תשלומים

◄ ניכויים

◄ ניכויי חובה

◄ קופות גמל

◄תשלומים לוועד

◄ נטו לתשלום כאשר הנטו לתשלום בחוסר– אם הניכויים גבוהים מהתשלומים (יתרה שלילית בנטו) לא רושמים בתלוש נטו לתשלום, אלא מוצג סכום עם סימן מינוס.

נתונים חודשיים: בתלוש השכר מוצגים נתונים חודשיים הכוללים בין השאר את:

◄ מספר נקודות הזיכוי שקיבל העובד לצורך חישוב הניכוי למס הכנסה

◄ שיעור מס ההכנסה ששולם על החלק העליון בשכר העובד וזהו האחוז של המס השולי

◄ שכר הברוטו שלפיו חושב התשלום למס הכנסה

◄ שכר הברוטו לחישוב התשלומים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות סכומים מצטברים מתחילת לשנת המס: בשורות אלו בתלוש נרשמים כל הסכומים שהצטברו מתחילת שנת המס לצורך חישוב המס השנתי שינוכה משכרו של העובד.

אלו הם הסכומים הרלבנטיים לצורך כך:

◄ ברוטו רגיל – הסכום שמשולם מדי חודש.

◄ ברוטו לא קבוע – סכום שמשולם באופן לא קבוע,כמו דמי הבראה.

◄ למס בלבד – סך ההטבות בשווי כספי שניתנו לעובד במהלך השנה.

◄ מס רגיל – סך תשלום מס הכנסה שחושב מתוך הברוטו הרגיל.

◄ מס על ברוטו לא קבוע – סך מס הכנסה שחושב על ברוטו לא קבוע.

◄ הכנסה חייבת ב.ל. – הסכום שנצבר ומחויב בתשלום לביטוח לאומי ומס בריאות.

◄ הכנסה חייבת במס – סך ההכנסה השנתית שחלה עליה חבות מס.

◄ ניכוי לקצבה כעמית עצמאי – הסכום שהופקד על ידי העובד בקופת גמל לעצמאים.

◄ הכנסה לא מובטחת – הכנסה שהמעביד לא מפריש בגינה לביטוח פנסיוני וניתן לתעל אותה לחיסכון לעובד עצמאי.

◄ ערך נקודות זיכוי – הערך המצטבר של נקודות זיכוי שנתנו לעובד לפי סטטוס אישי ומשפחתי.

*נקודת אור: ככל שיש יותר נקודות, העובד ישלם פחות מס הכנסה.

בהצלחה, ושתמיד נראה את האור בכל.

חזרה לכתבות בנושאי דיני עבודה וזכויות עובדים לחץ כאן

נכתב ע"י ענבר ברקוביץ אפרים, הכותבת הינה עו"ד. אין לראות באמור לעיל משום יעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת. הכתוב לעיל אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.

ענבר ברקוביץ אפרים, עו"ד ומרצה
law.ibe.office@gmail.com
פייסבוק: ענבר ברקוביץ אפרים, עורכת דין