מעברים נגב-צפוני

קול קורא מהחטיבה להתיישבות: נוהל תמיכה בנושאי יזמות עסקית לשנת 2019

נוהל תמיכה בנושאי יזמות עסקית - לשנת 2019
החטיבה להתיישבות גיבשה את תכנית העבודה לשנת 2019 , והיא נערכת, בין היתר, לסייע למתיישבים בנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי, בנושאים שאינם זוכים לתמיכה ישירה במסגרת החוקים לעידוד השקעות הון בתעשייה ובתיירות. תמיכה בהון חוזר תינתן רק בתחום החקלאות כהזנק (Startup) לפעילות חקלאית. כל אלה, במטרה לסייע בפיזור האוכלוסייה אל המרחב הכפרי, להוביל צמיחה דמוגרפית של הישובים והאזורים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית, לסייע לביסוסם החברתי והקהילתי, ועל ידי כך ליצור איתנות כלכלית וחברתית. במסגרת פעולות אלה תעמיד החטיבה תקציב תמיכות ייעודי, שיוקצה, כמענק מותנה, בתנאי שהמיזם יתקיים לפחות חמש 5 שנים ברציפות והיזם/מתיישב יתגורר בישוב במשך תקופה זאת ובהתאם לנהלים המפורטים בקול הקורא.

התמיכה תינתן לנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי, בהתיישבות הכפרית, בתחומי התעסוקה הבאים: תיירות, לרבות תיירות כפרית וחקלאית; מסחר; מלאכה; תעשייה, לרבות בתחום ההיי-טק; שירותים ועסקים קטנים אחרים. בתחום החקלאות תינתן תמיכה רק בהון חוזר כהזנק (Startup) לפעילות חקלאית.

לנוחיותכם הקול הקורא המלא מצורף כקובץ PDF>>