עבודה קהילתית | מעברים נגב צפוני

עבודה קהילתית

איכות חיינו, תחושת ההגשמה העצמית ויכולת ההתפרנסות של כל אחד ואחת מאתנו משפיעים על החוסן הקהילתי. אנו במעברים רואים חשיבות רבה בפיתוח, קידום וחיזוק קהילתי-תעסוקתי כחלק אינטגרלי מפעילות המועצות האזוריות: שער הנגב, בני שמעון ויואב.

הבסיס לקידום תעסוקתי הוא זיהוי של כוחות וחסמים אישיים וקהילתיים, וכן מינוף מענים קהילתיים עבורם. במסגרת זו אנו עוסקים ביצירת תוכניות ייחודיות  בתחום התעסוקתי, ובפיתוח יכולות של הון אנושי באוכלוסייה במטרה לקדם ולחזק את  החוסן הקהילתי-תעסוקתי.

תפיסת מעברים היא, כי בניית תשתית קהילתית נעשית בדרכים של קידום שותפויות כאבן יסוד. הגישה הקהילתית בתחום תעסוקה מתבטאת בפריסת שירותים מהרמה הפרטנית ועד הרמה הקהילתית. מענים אלו דורשים משאבים שונים, כמו, זמן, רתימת ציבור, יצירת שיתופי פעולה, כל מקדמים מענה הוליסטי עבור תושבים רבים.

אנו בתחום הקהילתי- תעסוקתי מאמינים בשיתוף פעולה וחשיבה משותפת, מזמינם אתכם לפנות ולהעלות אתגרים מהשטח בתחום, לעשייה פורייה ומשותפת ולמימוש רעיונות יצירתיים שיקדמו את התחום התעסוקתי.