חמישי שיווק | מעברים נגב צפוני

מעברים נגב-צפוני

חמישי שיווק

בעלי.ות עסקים מוזמנים

לחמישיווק 23.6.22

מרחב כתיבה ושיווק עם סמדר בן-אבי

בין השעות 9:00-13:00

נפגשים במרכז צעירים ויזמות בשובל

לכתוב ולשווק את החודש העסקי שלכם.ן

לרישום ותשלום- https://www.eventer.co.il/shivuk6