רכז/ת וועדות משמעת וחריגים - אוניברסיטת בן גוריון | מעברים נגב צפוני

רכז/ת וועדות משמעת וחריגים - אוניברסיטת בן גוריון

רכז/ת וועדות משמעת וחריגים - אוניברסיטת בן גוריון

26/05/2022
חברה: 
אוניברסיטת בן גוריון
תחום: 
כללי
משפטים
תאור תפקיד: 

א . מזכיר/ת בית הדין למשמעת סטודנטים: ניסוח התלונה, זימון השופטים, הסטודנטים ועדים לפי הצורך, כינוס וריכוז הועדה, כתיבת פרוטוקול ויישומו.

ב . בית הדין למשמעת סגל אקדמי: זימון שופטים, חברי סגל ועדים לפי הצורך, כינוס וריכוז הועדה, כתיבת פרוטוקול.

ג . ריכוז הטיפול בבקשות אקדמיות חריגות של מועמדים וסטודנטים באוניברסיטה: קבלת הפניות, ריכוז החומר בתאום עם המחלקות האקדמיות או כל גורם אחר, כינוס וריכוז הוע דה, הוצאת ההחלטות ומעקב אחר יישומן .

ד . טיפול במלגות: רכזת ועדת מלגות חריגות לתלמידי מחקר, קבלת הפניות, ריכוז החומר בתיאום המחלקות והמנחים, כינוס וריכוז הועדה, אישור המלגות במערכת.

ה . מזכיר בית הדין למשמעת ערעורי הסטודנטים: ריכוז חומר הערעורים, כינוס וריכוז הו עדה, כתיבת פרוטוקול ויישומו.

ו . מענה לפניות סגל וסטודנטים בנושאי מנהל האקדמי, חריגים ומשמעת.

ז . סיוע בפיתוח ומחשוב תהליכי מעקב אחר החלטות הוועדות השונות במזכירות האקדמית.

ח . מתן סיוע וגיבוי בלשכה.

ט . ביצוע מטלות בהתאם להנחיות הממונה.

י . כפיפות: מזכיר אקדמי .

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

א. תואר אקדמי ראשון.

ב. ניסיון של שנה בתחומים רלוונטיים.

ג. ניסיון במתן שירות ועבודה עם קהל.

ד. שליטה בשפה האנגלית ברמה טובה.

היקף: %100

הגשת מועמדות תיעשה דרך אתר האוניברסיטה יש להיכנס לקישור הבא: https://in.bgu.ac.il/hr/career/Pages/Wanted.aspx

היקף המשרה: 
משרה מלאה
קבצים מצורפים: 

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.

סגור