משרות

סייע/ת לגן תקשורת – חינוך מיוחד - בית קמה למועצה אזורית בני שמעון

סייע/ת לגן תקשורת – חינוך מיוחד - בית קמה למועצה אזורית בני שמעון

15/07/2019
מספר משרה: 
3466
מועצה/אזור: 
חברה: 
מועצה אזורית בני שמעון
תחום: 
חינוך והדרכה
תאור תפקיד: 

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף לתכנית
העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך. עבודה עם ילדים בעלי לקות תקשורת
מגילאי 3-6 .
תחומי אחריות:
1. הכנת הגן לקראת יום לימודים .
2. אחריות על תחום הזנת הילדים בגן .
3. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם .
4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו .
5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן .
6. תמיכה בגנן / ת במימוש תוכנית העבודה של הגן .
7. החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה .

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :
א . ניקיון דאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים .
ב. עבודה עם ילדים

כפיפות ארגונית: מנהלת הגיל הרך בישוב ובמועצה.
היקף משרה: משרה מלאה או משרה חלקית.
התחלת עבודה: 01.09.19
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תנאי סף:
השכלה: 12 שנות לימוד
קורסים והכשרות מקצועיות: סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי.
סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס " א 2001
הגבלת כשירות : לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר , תשכ"ט- 1969 :
1 . עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי .
2 . העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה :
 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה .
 הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד
ראוי לשמש עובד חינוך .
 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים .

ניסיון מקצועי: יתרון לניסיון בעבודה בגן ילדים בחינוך מיוחד.

כישורים נדרשים: מוכנות לעבודה בסביבה דינאמית, יכולת עבודה תחת לחץ, אהבת הילד והאדם.

קורות חיים יש להעביר עד ליום רביעי ה- 31.07.2019 –
לציין עבור משרת סייע/ת לגן תקשורת חינוך מיוחד בבית קמה.
נא לצרף לפניה את האישורים הרלוונטיים (תעודות, ניסיון מקצועי, המלצות).
ניתן להעביר: במייל לכתובת: misra@bns.org.il או באמצעות הפקס 9915852-08 (עבור גילי בנשימול)

היקף המשרה: 
משרה חלקית
משרה מלאה

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.