סגן/ית מנהל בחטיבה העליונה בבית החינוך שער הנגב | מעברים נגב צפוני

משרות

סגן/ית מנהל בחטיבה העליונה בבית החינוך שער הנגב

סגן/ית מנהל בחטיבה העליונה בבית החינוך שער הנגב

09/05/2022
מספר משרה: 
7974
מועצה/אזור: 
חברה: 
מועצה אזורית שער הנגב
תחום: 
חינוך והדרכה
ניהול
תאור תפקיד: 

1 .אחריות כוללת להובלת תהליכים חינוכיים וערכיים בחטיבה העליונה, מתוך ראיה חינוכית, קהילתית ומערכתית.

2 .הבניית אקלים חינוכי מיטבי ויצירת תחושת שייכות, כבוד, משמעות ומעורבות בקרב באי החטיבה העליונה: תלמידים, צוות חינוכי והורים.

3 .אחריות כוללת להפעלה מקצועית של מערך הצוות הפדגוגי של החטיבה העליונה: שיבוץ , ניהול וריכוז המחנכים/ות, המורים המקצועיים, היועצים ורכזי המקצוע, בשיתוף המנהל השש שנתי, האחראית על הפדגוגיה בחט"ע וכן הפיקוח על ביה"ס ואגף החינוך של המועצה.

4 .אחריות לפיתוח והובלת צוות איכותי ומקצועי בחטיבה העליונה, הנחייתו והדרכתו תוך הבניית משמעות ויזמות בקרבם, בשיתוף המנהל השש-שנתי, האחראית על הפדגוגיה בחט"ע וכן הפיקוח על ביה"ס ואגף החינוך של המועצה.

5 .אחריות לפיקוח על נהלי משמעת ועל נהלי ביטחון ובטיחות בחטיבה העליונה.

6 .כל נושא אחר בתחומי העיסוק של בית החינוך אשר המנהל השש-שנתי יחליט שהינו בתחום אחריות המשרה.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תנאי סף:

השכלה פדגוגית: תעודת מורה מוסמך או מורה מוסמך בכיר לחינוך העל ־ יסודי או תעודת הוראה לחינוך העל ־ יסודי ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או רישיון הוראה קבוע בחינוך העל ־ יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה בחינוך העל ־ יסודי או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ לחינוך על ־ יסודי.

הערות:

א. תעודת בוגר בית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

ב. לגבי החלופה של רישיון הוראה קבוע בחינוך העל ־ יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה - אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה הקבוע או הרישיון לעיסוק בהוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות למשרת ניהול פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע או לרישיון לעיסוק בהוראה.

ג. תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

השכלה אקדמית:
תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל ממשרד החינוך.

ניסיון בהוראה:
ניסיון בפועל בהוראה בבית ספר על ־י סודי (בכיתות ז' -י"ב) או בכיתות ז' ו־ח' של בית ספר יסודי במשך חמש שנים לפחות בבתי ספר המפוקחים על ידי משרד החינוך, בהיקף המזכה בוותק בהוראה על עבודת הוראה בפועל, שבהן הוכיח המועמד את כישוריו בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיוצא באלה. רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א -2011.

דרישות נוספות:
א. יישומי מחשב: ידע מתקדם בעבודה עם מחשב ותוכנות ה- OFFICE.
ב. שפות - עברית ברמה גב והה, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ

כישורים אישיים:
1 .נכונות להשקעה מרובה

2 .יכולת להנהיג, להוביל ולהנחות צוותים

3 .תקשורת בין אישית מפותחת לקשרים עם מורים, תלמידים והורים

4 .יכולת לעבוד בשיתוף ובכפיפות לממונים

5 .ידע ניהולי נרחב והיכרות עם המבנה הנ יהולי השש-שנתי

6 .יכולת לעקוב ולמשב אחר ביצועים ויישום תוכניות

7 .היכרות עם רפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה"

8 .הכרות עם יישומי מחשב לניהול ידע ועבודה עם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים

9 .יכולת בהובלת תהליכי שינוי חינוכיים וחדשנות חינוכית

10 .ניסיון בריכוז שכבה בחטיבה העליונה - יתרון

הגשת מועמדות: ניתן להגיש מועמדות באתר המועצה (כאן), באמצעות דפדפן Google Chrome . או בהגשה ידנית בבניין המועצה, לידי גב' כוכי פנקר ממחלקת משאבי האנוש. הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

לפניות בנושאים כלליים ניתן לפנות באמצעות דוא"ל: drushim@sng.org.il או בטלפון: 077-9802216 . אין להגיש מועמדות למייל.

הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 26.5.22 בשעה 12:00 .
המועמדים המתאימים יזומנו לראיון בפני ועדת בחינה.

היקף המשרה: 
משרה מלאה
קבצים מצורפים: 

לא ניתן לשלוח קו"ח דרך האתר למשרה זו, אנא פנה/י על פי תנאי המכרז המצורף.