משרות

מנהל/ת תפעול לאזורי התעשייה לחברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

מנהל/ת תפעול לאזורי התעשייה לחברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

08/09/2019
מספר משרה: 
3659
מועצה/אזור: 
חברה: 
יעדים- החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע
תחום: 
לוגיסטיקה ותפעול
ניהול
תעשייה וניהול
תאור תפקיד: 

תיאור החברה: החברה הינה חברת בת של עיריית באר שבע, זרוע ביצועית וניהולית שלה בתחומי הפיתוח העסקי בעיר -
ובכלל זה: ניהול אזורי התעשייה, ניהול השווקים העירוניים, יזמות עסקית, ליווי פארק ההיי טק ועוד.
תחומי אחריות:
תפעול, אחזקה ושירותים של אזורי התעשייה.

 

מצ"ב קובץ המכרז המלא.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

1. מועמד/ת שימצא מתאימ/ה למלא המשרה המוכרזת אפשר שיידרש לעבור מבחני התאמה.
2. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
3. בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים המעידים על עמידה בתנאי המכרז המפורטים לעיל, תיאור תולדות חיים, ניסיון והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה עם ציון מספר המכרז על גביה למשרדי חברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ ברח' בן צבי - 4 באר שבע. בקשות שלא יצורפו אליהם כל - המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת הבוחנים.

הגשה: עד ליום חמישי 19/92019 , י"ט באלול תשע"ט עד השעה 12:00 למשרדי חברת יעדים, ברח' בן צבי 4 באר שבע. -
מעטפה שתגיע מאוחר יותר ממועד זה תיפסל. האחריות על הגעת מעטפת המכרז במועדה חלה על שולח ההצעה.

היקף המשרה: 
משרה מלאה
קבצים מצורפים: 

לא ניתן לשלוח קו"ח דרך האתר למשרה זו, אנא פנה/י על פי תנאי המכרז המצורף.