משרות

מנהל/ת תיקי לקוחות לאזורי התעשייה לחברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

מנהל/ת תיקי לקוחות לאזורי התעשייה לחברת יעדים, החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ

08/09/2019
מספר משרה: 
3658
מועצה/אזור: 
חברה: 
יעדים- החברה העירונית לפיתוח עסקי באר-שבע
תחום: 
בנין ובינוי
ניהול
תאור תפקיד: 

תיאור החברה: החברה הינה חברת בת של עיריית באר שבע, זרוע ביצועית וניהולית שלה בתחומי הפיתוח העסקי בעיר -
ובכלל זה: ניהול אזורי התעשייה, ניהול השווקים העירוניים, יזמות עסקית, ליווי פארק ההיי טק ועוד.
תחומי אחריות:
ביצוע מעקב ובקרה אחר תהליך הקמת עסק באזורי התעשיה בבאר שבע וטיפול בפניות בעלי עסקים במהלך חיי
העסק.

מצ"ב קובץ המכרז המלא.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

1. מועמד/ת שימצא מתאימ/ה למלא המשרה המוכרזת אפשר שיידרש לעבור מבחני התאמה.
2. בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
3. בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים המעידים על עמידה בתנאי המכרז המפורטים לעיל, תיאור תולדות חיים, ניסיון והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה עם ציון מספר המכרז על גביה למשרדי חברת יעדים,
החברה העירונית לפיתוח עסקי בבאר שבע בע"מ ברח' בן צבי - 4 באר שבע. בקשות שלא יצורפו אליהם כל - המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בוועדת הבוחנים.

הגשה: עד ליום חמישי 19/09/2019 , י"ט באלול תשע"ט עד השעה 12:00 למשרדי חברת יעדים, ברח' בן צבי 4 באר-שבע. מעטפה שתגיע מאוחר יותר ממועד זה תיפסל. האחריות על הגעת מעטפת המכרז במועדה חלה על שולח ההצעה.

השכלה נדרשת: 
תואר ראשון
היקף המשרה: 
משרה מלאה
קבצים מצורפים: 

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.