משרות

אחראי/ת סקרי משאבי אנוש מחלקת מש"א סגל מנהלי וטכני אגף משאבי אנוש

אחראי/ת סקרי משאבי אנוש מחלקת מש"א סגל מנהלי וטכני אגף משאבי אנוש

12/09/2019
מספר משרה: 
3679
מועצה/אזור: 
חברה: 
אוניברסיטת בן גוריון
תחום: 
משאבי אנוש וכוח אדם
תאור תפקיד: 

אחריות על הגדרת הצורך במחקר/סקר ומיפוי מטרותיו, בתיאום עם הממונה.
ב. אחריות על בניית כלי מחקר ותיקופם באמצעות שאלונים, קו מנחה לקבוצות מיקוד, קו מנחה לריאיון וכדומה.
ג. הקמת שאלונים, רשימת משיבים ופרויקטים במערכת הממוחשבת לביצוע סקרים.
ד. הפעלת כלי המחקר: מבצע סקר, מקיים קבוצות מיקוד ומקיים ראיונות.
ה. ניתוח סטטיסטית את הנתונים הכמותיים ומנתח תוכן.
ו. כתיבת דו"חות מסכמים של ממצאי המחקרים/סקרים. הכנת מצגות להצגת נתוני המחקרים/סקרים ומציגם בפני
גורמים רלוונטיים
ז. ליווי והובלת היחידות השונות בטיפול בממצאי הסקר.
ח. סיוע למדור בהליכי גיוס, והדרכה.
ט. ביצוע מטלות בהתאם להנחיות הממונה.
י. כפיפות: ממ"ח משאבי אנוש- סגל מנהלי וטכני.

 

הגשת מועמדות תיעשה דרך אתר האוניברסיטה בלבד. יש להיכנס לקישור הבא:
http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/Wanted.aspx
אוניברסיטת בן- גוריון בנגב פועלת לגיוון תעסוקתי ומעודדת הגשת מועמדויות למכרזים מקרב האוכלוסייה הערבית
והחרדית.
جامعة بن غوريون في النقب تعمل نحو تعددية التشغيل وتشجع المواطنين العرب لتقدم للمناقصات
יוזמנו לראיון רק המועמדים בעלי ההתאמה הגבוהה ביותר לדרישות התפקיד.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

תואר אקדמי בתחומי פסיכולוגיה , סוציולוגיה, התנהגות ארגונית, ייעוץ ארגוני, תואר שני-רצוי.
ב. ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע מחקרים וסקרים ארגוניים.
ג. ניסיון בעבודה עם מערכת ממוחשבת לביצוע סקרים )יתרון למערכת נמל"ה(.
ד. ניסיון וידע בהפעלת שיטות סקירה שונות )בניית שאלונים, הנחיית קבוצות מיקוד וקיום ראיונות עומק(.
ה. ידע עדכני בסטטיסטיקה.
.SPSS ו. שליטה מלאה בתוכנה הסטטיסטית
ז. רצוי ניסיון בגיוס עובדים.

היקף המשרה: 
משרה מלאה

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.