עצות לעריכה

 • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
 • תגיות HTML מותרות: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <u> <br> <img>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  תיאור התגיתאתה מקישאתה מקבל
  Anchors are used to make links to other pages.<a href="https://www.mnz.org.il">מעברים נגב צפוני</a>מעברים נגב צפוני
  מודגש<em>מודגש</em>מודגש
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  מצוטט<cite>מצוטט</cite>מצוטט
  ציטוט<blockquote>ציטוט</blockquote>
  ציטוט
  טקסט מקודד המשמש כדי להציג קוד תכנות מקור<code>מקודד</code>מקודד
  רשימה לא ממויינת - השתמש ב-<li> בתחילת כל פריט רשימה<ul> <li>פריט ראשון</li> <li>פריט שני</li> </ul>
  • פריט ראשון
  • פריט שני
  רשימה ממוספרת - משתמשים ב- <li> כדי להתחיל כל פריט ברשימה.<ol> <li>פריט ראשון</li> <li>פריט שני</li> </ol>
  1. פריט ראשון
  2. פריט שני
  אין עזרה עבור תווית li.
  רשימות הגדרה דומות לרשימות HTML אחרות. <dl> מתחיל את רשימת ההגדרה, <dt> מתחיל את מונח ההגדרה ו-<dd> מתחיל את תיאור ההגדרה.<dl> <dt>נושא ראשון</dt> <dd>הגדרה ראשונה</dd> <dt>מושג שני</dt> <dd>הגדרה שנייה</dd> </dl>
  נושא ראשון
  הגדרה ראשונה
  מושג שני
  הגדרה שנייה
  אין עזרה עבור תווית dt.
  אין עזרה עבור תווית dd.
  כברירת מחדל תגי פיסקאות נוספים באופן אוטומטי. ניתן להשתמש בתג זה להוספת תגי פסקה נוספים.<p>פיסקה אחת.</p> <p>פיסקה שתיים.</p>

  פיסקה אחת.

  פיסקה שתיים.

  עם קו תחתי<u>עם קו תחתי</u>עם קו תחתי
  כברירת מחדל, תגי מעבר שורה נוספים באופן אוטומטי. בתג זה ניתן להשתמש כדי להוסיף מעברי שורה נוספים.השימוש בתג זה שונה, כי אין צורך בזוג תגים (של פתיחה\סגירה) כמו בכל התגים האחרים. יש להשתמש בלוכסן הנוסף ("/") בתוך התג כדי לשמור על תאימות עם XHTML 1.0.טקסט עם <br />שבירת שורהטקסט עם
  שבירת שורה
  אין עזרה עבור תווית img.

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  תאור התואתה מקישאתה מקבל
  אמפרסנד&amp;&
  גדול מ&gt;>
  פחות מ-&lt;<
  גרש&quot;"
 • שורות ופיסקאות מזוהות אוטומטית. תגיות <br /> שבירת שורה, <p> פיסקה </p> וסגור פיסקה מוכנסות אוטומטית. אם פיסקאות אינן מזוהות, פשוט הכנס מספר שורות רווח.
 • No HTML tags allowed.
 • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
 • שורות ופיסקאות מזוהות אוטומטית. תגיות <br /> שבירת שורה, <p> פיסקה </p> וסגור פיסקה מוכנסות אוטומטית. אם פיסקאות אינן מזוהות, פשוט הכנס מספר שורות רווח.