צומחים ביחד 2023 | מעברים נגב צפוני

צומחים ביחד 2023

צומחים ביחד 2023

שני | 02.01.23

בכל מפגש יינתנו כלים ומיומנויות לצמיחה ניהולית ותתקיים למידת עמיתים אודות דילמות שכיחות בניהול חקלאות.

מפגש 1: ניהול ומנהיגות בעולם מתפתח

 • מגמות ניהול מתקדמות בעולם
 • אתגרי ניהול בין דורי – דור הוותיקים ודור ה Y וה Z
 • מיפוי סגנון ניהול אישי ויעדי צמיחה

מפגש 2: מוטיבציה והנעת עובדים

 • כלים לזיהוי דרכים להנעת עובדים והעלאת מוטיבציה
 • חיזוק מנגנוני תקשורת והעברת מסרים
 • שגרות ניהול מקדמותת

מפגש 3: ניהול והובלת שינויים

 • מודלים לניהול והובלת שינויים
 • תכנון נכון של מהלכים מקדמים ומניעת בולמים
 • התנהגות מאפיינת לאנשים בשינוי

מפגש 4: פיתוח הדור הבא, חניכה ומשוב, גישור ניהולי ובניית ממשקי עבודה מקדמים

 • כלים למתן משוב אפקטיבי
 • דרכים לפיתוח פוטנציאל ויכולות אצל עובדים
 • בחינת סיפורי הצלחה לאיתור הדור הבא
 • מודל לבניית גשרים אפקטיביים בעבודה
 • כלים ייעודיים להתנהלות בינאישית מתחום הגישור
 • מיומנויות לתחזוקת יחסים בונה
מועד סיום קורס: 
30/01/2023
דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)