חשבי שכר בכירים | מעברים נגב צפוני

חשבי שכר בכירים

חשבי שכר בכירים

שני | 13.03.23

לשכת רואי חשבון בישראל לקחה על עצמה את תחום חשבי השכר בישראל במטרה לשמור על רמה גבוהה של תחום חשוב זה ובכדי לקדם את מעמדו של חשב השכר. לאחר אישור התוכנית ע"י הוועד המרכזי של הלשכה , הוקמה בלשכה ועדה מיוחדת, בראשות רו"ח אורי מורד, אשר מכינה את הבחינות ומפקחת עליהן.

"הוועדה מעניקה תעודות לחשבי השכר שיעמדו בבחינות ולמדו במוסדות שאושרו על ידי הלשכה" . (מתוך אתר לשכת רו"ח בישראל)

גם לימודים אקדמיים וגם הסמכה מקצועית

 

סטודנטים, שלמדו את קורס חשבי שכר במכללת ספיר, יקבלו פטור מקורס בחירה בכלכלה בלימודי תואר ראשון בניהול המשאב האנושי במכללת ספיר, בהיקף של 3 נק"ז, על סמך הבחינה הפנימית, בציון של 70 לפחות.

 

הכנה לבחינות לשכת רו"ח ותעודות:

קורס חשבי שכר בכירים מכין את הבוגר לבחינות חיצוניות של לשכת רו"ח במקצוע חשב שכר בכיר. רשאים לגשת לבחינות רק העומדים בקריטריונים של לשכת רואי החשבון ועל פי הגדרותיו.

בסיום הקורס יוכל הבוגר להבחן בבחינת ההסמכה ולקבל תעודה בהתאם להחלטת הועדה להסמכת חשבי שכר בלשכת רו"ח בישראל. הבחינה הינה באחריותו ועל חשבונו של התלמיד.

את התעודות ניתן לקבל בטקס סיום אשר מאורגן על ידי הלשכה או לחילופין לתאם קבלת תעודה בתיאום מראש במשרדי הלשכה.

 

מתכונת הלימודים:

מסלול בוקר תשפ"ג

תאריך פתיחה: 06/11/2022

תאריך סיום משוער: 28/02/2023

ימי הלימודים ושעות: א' + ב'+ד' בין השעות: 08:30 - 13:30

מסלול ערב תשפ"ג

תאריך פתיחה: 07/11/2022

תאריך סיום משוער: 01/06/2023

ימי הלימודים ושעות: יום  ב' בין השעות: 17:00 - 20:15

 

לפרטים נוספים והרשמה: https://www.sapir.ac.il/sapirtech/payroll_senior

מועד סיום קורס: 
28/02/2023
דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)