משרות

קצין/ת ביקור סדיר במ.א שער הנגב

קצין/ת ביקור סדיר במ.א שער הנגב

16/09/2018
מספר משרה: 
1777
מועצה/אזור: 
חברה: 
מועצה אזורית שער הנגב
תחום: 
חינוך והדרכה
מגזר ציבורי
תאור תפקיד: 

עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת
התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד:
1 . בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
2 . איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
3 . טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
4 . ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
5 . ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

כפיפות ארגונית: מנהל מחלקת חינוך.

דרישות התפקיד וניסיון נדרש: 

השכלה:
1.1 . בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסדר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך,
ייעוץ או חינוך מיוחד.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
התשע"ג- 2012 .
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר
שלוש בחינוך לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל(שתיים משלוש
הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
1.2 . בעל תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך.
2 . ניסיון מקצוע:
2.1 . עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים
לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער
בסיכון.
עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי
פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי
במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

דרישות נוספות:
3.1 . שפות: עברית ברמה גבוהה. יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
3.2 . יישומי מחשב: שליטה בשימוש ביישומי ה – OFFICE .
3.3 . רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים, תשס"א- 2001 .
3.4 . הגבלת כשירות:
3.4.1 . עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
3.4.2 . העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

  • הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
  • הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
  • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

3.5 . בעל רכב, רישיון נהיגה בתוקף וניידות עצמית.
מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:
1 . עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
2 . עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
3 . נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.
4 . עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 3-18 , חינוך מיוחד עד גיל 21 .)

כישורים אישיים נדרשים: יחסי אנוש טובים, רגישות, מסירות, נחישות, אמפטיות, חריצות, קפדנות,
ייצוגיות, יכולת הכלה גבוהה, פתיחות, גמישות, שמירה על סודיות, יכולת התמדה במצבי לחץ ושחיקה.

מסגרת העבודה: 
היקף משרה:
50% משרה.
דירוג: חינוך, נוער חברה וקהילה.
תחילת עבודה: מיידי .
תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 4.10.18 בשעה 12:00
לידי כוכי פנקר בבניין המועצה או בדוא"ל: hra@sng.org.il
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים ותצלומי תעודות רלוונטיות, את הטפסים ניתן
לקבל בבניין המועצה או באתר המועצה תחת דרושים.
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים
למבחן התאמה מקצועי.

משאבי אנוש - שער הנגב

היקף המשרה: 
משרה מלאה

משרה זו סגורה ולא ניתן לשלוח אליה קורות חיים.