הכשרה ולימודים

הכשרה ולימודים

נמצאו 2 קורסים לפי החיפוש
ארגוני מעברים נגב צפוני ומערבי ולוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים, מזמינים אותך להצטרף לתכנית לפיתוח מנהלים/ות לקבל ידע וכלים לפיתוח האפקטיביות הניהולית
לימודי הכשרה מקצועית במימון המדינה מיועדים לבלתי מועסקים או למועסקים בעבודה בלתי מקצועית, המעוניינים לרכוש מקצוע או לבצע הסבה מקצועית.
נמצאו 2 קורסים לפי החיפוש