לוח המשרות של הנגב!
כל התחומים וכל האיזורים בחלוקה נוחה ומסודרת.
פרסום משרות ושליחת קורות חיים ללא עלות.

 

"מעברים" היא תכנית לפיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי בשותפות משרד הרווחה, משרד התמ"ת, המועצות האזוריות ותבת-ג'וינט ישראל.

התכנית מבוססת על  אסטרטגיה של פיתוח הון קהילתי כמנוף לתעסוקה, פיתוח הון אנושי  ופיתוח מערכת משולבת של הגורמים והשירותים הקשורים לתעסוקה, המהווים יחד תשתית תעסוקתית מקומית המשותפת לשתיים-שלוש מועצות אזוריות, הנותנת מענה בגישה קהילתית לצרכים התעסוקתיים המשתנים באזור.